Politica privind confidențialitatea datelor personale

S.C.
Valahia Mob S.R.L. cunoaște importanța prelucrării datelor cu caracter personal și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora prin respectarea Regulamentului 2016/679 (în continuare GDPR).

Orice modificare a prezentei politici de confidențialitate va fi anunțată prin e-mail.

1. Ce fel de date cu caracter personal colectăm?

Datele cu caracter personal înseamnă: nume, prenume și adresă e-mail.

2. Ce fel cookie-uri folosim?

a) Cookie-uri analitice

S.C. Valahia Mob S.R.L. folosește cookie-uri Google Analytics. Aceste cookie-uri permit măsurarea și analizarea modului în care utilizatorii navighează site-ul. Aceste informații permit S.C. Valahia Mob S.R.L. să-și îmbunătățească în permanență serviciile și experiența utilizatorilor site-ului. Pentru informații suplimentare, consultă pagina de confidențialitate Google Analytics:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

b) Cookie-uri preferențiale
Ori de câte ori utilizatorii navighează pe site-ul web, site-ul își va aminti preferințele lor. Datorită acestor cookie-uri, putem să oferim utilizatorilor o experiență de navigare mai simplă, mai convenabilă și personalizată.

3. În ce scop procesăm datele cu caracter personal?

Folosim informațiile personale pentru a te contacta și pentru a păstra legătura cu tine.

4. Drepturile de care beneficiezi:

a) Dreptul de a fi informat despre cum vor fi folosite datele personale;
b) Dreptul de acces la datele personale;
c) Dreptul de rectificare a datelor dacă acestea sunt eronate sau incomplete;
d) Dreptul de a fi șters sau așa-numitul Right To Be Forgotten pentru a nu mai fi inclus; în comunicări sau procesări ulterioare;
e) Dreptul de a restricționa procesarea datelor dincolo de simpla lor păstrare;
f) Dreptul de transfer al datelor pentru a fi la dispoziția persoanelor așa cum doresc ele să le folosească pe alte platforme sau în alte servicii;
g) Dreptul de obiecție împotrivă utilizării datelor în campanii de marketing;
h) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată inclusiv prin creare de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Îți poți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la sediul nostru din str. Constantin Brâncoveanu, nr. 75, Târgovişte, cod postal 130114, jud. Dâmboviţa, sau prin e-mail, la adresa valahiamob@yahoo.com. Solicitarea se va soluționa în termen de 15 zile de la recepționare.

5. Modalități în care poți accesa, controla și corecta informațiile tale personale

Respectăm dreptul tău de a accesa, de a modifica, de a solicita ștergerea sau de a solicita restricționarea utilizării informațiilor personale, conform cerințelor Regulamentului 2016/679.
Ai dreptul să știi ce informații personale păstram despre tine. La cerere putem furniza o copie a informațiilor personale într-un format structurat.
Daca informațiile personale sunt incorecte sau incomplete, ai dreptul să le actualizezi sau să ne soliciți să le actualizăm.
Ai dreptul de a te opune prelucrării informațiilor tale personale. De asemenea, ne poți solicita să ștergem sau să restricționăm modul în care folosim informațiile tale personale.

6. Putem divulga informațiile dvs. personale următoarelor părți pentru următoarele scopuri:

Putem divulga informațiile tale personale unor terțe părți. Această divulgare este necesară pentru a intra în legătură cu tine. Încercăm să minimizam cantitatea de informații personale pe care le dezvăluim la ceea ce este direct relevant și necesar pentru a îndeplini scopul specificat.
Nu vindem, închiriem sau dezvăluim în alt fel informațiile dvs. personale unor terțe părți în scopuri de marketing și publicitate fără acordul tău.

7. Cât timp păstram informațiile personale?

Păstram informațiile personale atâta timp cât este necesar pentru a păstra legătura cu tine.
Conform dispozițiilor legale în vigoare suntem obligați sa păstram informațiile relevante o perioadă minimă de timp pentru o eventuală investigație sau litigiu pentru organele de aplicare a legii.
După ce nu mai este necesar sa păstrăm informațiile tale personale, vom dispune ștergerea într-un mod sigur.
Îți respectăm dreptul legal de a solicita ștergerea informațiilor personale din sistemul nostru.

8. Cum îți sunt protejate informațiile personale?

Îți protejăm informațiile personale folosind măsuri de securitate tehnice și administrative pentru a reduce riscurile de pierdere, utilizare incorectă, acces neautorizat, dezvăluire și modificare.

9. Încălcarea securității datelor cu caracter personal

În cazul în care are loc o încălcare a securității datelor cu caracter personal, Societatea va notifica acest lucru A.N.S.P.D.C.P., fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de aceasta, cu excepția cazului în care este este puțin probabil să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice.